Zakup nieruchomości na Florydzie (USA), czy warto?

środa, Czerwiec 26th, 2013
Autor : admin

Obecny kryzys gospodarczy jest największym od czasów Wielkiego Kryzysu z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Podobnie jak kiedyś, swój początek miał w Stanach Zjednoczonych, a następnie rozszerzył się co do zasady na cały świat, a w szczególności na stary kontynent – Europę/Unię Europejską. Dlatego ceny nieruchomości, w szczególności w Stanach Zjednoczonych (USA) w znaczący sposób straciły na wartości. W szczytowym okresie kryzysu, nieruchomości w USA traciły na wartości nawet do 50%. Obecnie gospodarka Stanów Zjednoczonych wychodzi z kryzysu, w związku z czym ceny nieruchomości ustabilizowały się, a nawet powoli zyskują na wartości.

Jest to bez wątpienia dobry okres na zakup nieruchomości, a tym bardziej na inwestowanie w nieruchomości. Jednym z bardziej popularnych stanów w USA na zakup nieruchomości jest Floryda. Jest to stan na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, na półwyspie Floryda otoczonym przez wody Zatoki Meksykańskiej na zachodzie i Oceanu Atlantyckiego na wschodzie. Takie położenie geograficzne sprawia, że jest to idealne miejsce na pobyt urlopowy, zważywszy na świetną infrastrukturą i komunikację.

Inwestycja w nieruchomości w USA jest opłacalna zarówno dla tych, którzy chcą posiadać nieruchomość w atrakcyjnym miejscu do wypoczynku/spędzania urlopu jak i dla tych, którzy chcą zainwestować w nieruchomości korzystając z preferencyjnej sytuacji rynkowej. Niezależnie od tego czy nabycie nieruchomości nastąpi na potrzeby własne czy w celach inwestycyjnych, nieruchomość można oddać w najem długoterminowy lub krótkoterminowy, w związku z czym koszty utrzymania nieruchomości i inwestycji po pewnym czasie mogą się zwrócić  − ciężko zakreślić jakiś termin, duży wpływ na to ma typ nieruchomości oraz lokalizacja.

Wiele państw na świecie wprowadza ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nie stan Floryda. Na Florydzie, nie ma żadnych ograniczeń w zakupie nieruchomości przez cudzoziemców. Inwestorzy nieposiadający obywatelstwa amerykańskiego, którzy chcą nabyć nieruchomość w USA nie potrzebują żadnych dodatkowych pozwoleń. Jedynym ograniczeniem dla polskich obywateli, jakie może wiązać się z zakupem nieruchomości w USA jest w tym momencie konieczność uzyskiwania wiz turystycznych. Zakup nieruchomości na terenie USA, w tym wypadku na Florydzie, nie uprawnia do pozostania dłużej niż przewiduje to wiza. W przypadku wizy turystycznej, jest to okres do 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że zakup nieruchomości na Florydzie, to inwestycja długoterminowa, a Polska jako członek UE w końcu również musi dołączyć do programu Visa Waiver Program, czyli do programu uprawniającego obywateli państw uczestniczących w tym programie, do ruchu bezwizowego.

Należy zaznaczyć, że system sprzedaży nieruchomości w Stanach Zjednoczonych jest bardzo bezpieczny. Zapłata ceny za nieruchomość następuje dopiero po zamknięciu wszystkich formalności związanych z przeniesieniem własności i po wydaniu ostatecznego tytułu własności (Title Company), ze środków zdeponowanych na specjalnym koncie powierniczym (Escrow Account) kancelarii prawnej obsługującej transakcję.

Posiadanie nieruchomości na Florydzie wiąże się z podobnymi kosztami, jakie ponosi właściciel domu lub mieszkania, w każdym innym państwie. Można wyróżnić dwa rodzaje opłat związanych z posiadaniem nieruchomości w stanie Floryda:

1)    HOA czyli Home Owners Association to miesięczna lub kwartalna opłata uiszczana na rzecz „wspólnoty mieszkaniowej. To, najprościej ujmując czynsz, jaki posiadacz nieruchomości zobowiązany jest płacić po zakupie nieruchomości na danym „osiedlu”. Jej wysokość uzależniona jest od standardu, położenia i lokalizacji nieruchomości, jest to kwota od 100$ do 500$ miesięcznie. W większości przypadków opłata HOA przeznaczana jest na koszty utrzymania ochrony osiedla, basenów, siłowni, ubezpieczenia, telewizji kablowej, wywozu nieczystości, etc. Opłata HOA nie występuje w przypadku gdy zdecydujemy się na zakup domu czy willi.

2)    Real Estate Tax to katastralny podatek od nieruchomości i wynosi do 2% od wartości nieruchomości rocznie. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym.

Decydując się na zakup nieruchomości w USA, obecnie można a nawet warto skorzystać z pomocy jednego z wielu przedsiębiorstw w Polsce specjalizujących się w pośrednictwie w zakupie nieruchomości. Prezes Zarządu Emmerson Realty International S.A., spółki specjalizującej się w pośrednictwie w zakupie nieruchomości między innymi w stanie Floryda, Pan Dominik Dymecki zachęca do zakupu nieruchomości w stanie Floryda:

Wydaje się, że obecnie to dobry moment na zakup nieruchomości w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych dla prestiżu czy też w celach inwestycyjnych zważywszy na fakt, że jest szansa zakupu mieszkania lub apartamentu na słonecznej Florydzie, w cenie nieruchomości w Polsce. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w pośrednictwie w zakupie nieruchomości za granicą takie jak Emmerson Realty International S.A. załatwiają praktycznie wszelkie formalności, a także proponują i doradzają w zakupie nieruchomości. Zakup nieruchomości na Florydzie to niezwykle bezpieczna i prosta transakcja. Nasi kliencie nie muszą nawet osobiście przylatywać do Stanów Zjednoczonych celem dopełnienia wszystkich formalności związanych z nabyciem nieruchomości. Spółka, którą reprezentuję rozumie potrzeby klienta, dba o jego cenny czas. Istnieje możliwość udzielenia przez klienta pełnomocnictwa jednemu z naszych pracowników/współpracowników w USA, którzy dopełnią wszystkich formalności, a nasi klienci są wówczas powiadamiani na bieżąco o wszelkich działaniach, w sposób dogodny dla konkretnego klienta, np. za pomocą poczty elektronicznej. Ceny nieruchomości na Florydzie stabilnie rosną począwszy od 2012 roku, w związku z czym warto pomyśleć o zakupie nieruchomości, np. w celach inwestycyjnych. Istnieje możliwość zakupu nieruchomości korzystając z kredytowania przez bank w USA jak również przez bank w Polsce (wówczas zabezpieczeniem kredytu musi być nieruchomość położona w Polsce). Oczywiście najkorzystniejszą opcją zakupu jest zakup za gotówkę, wówczas koszty przeniesienia własności nieruchomości wynoszą co do zasady do 3.000$.”

Marcin Zadrożny

Aplikant adwokacki

HILLS LTS S.A.

Oferty nieruchomości na sprzedaż: FLORYDA.ORG

Dodaj komentarz:

Zamieść link do tego artykułu: